--

dao pha

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: dao pha

+  

  • All-purpose knife
    • Anh ấy như con dao pha
      He is a jack-of-all-trades
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "dao pha"
Lượt xem: 819