--

u tịch

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: u tịch

+ adj  

  • secluded and quict
Lượt xem: 210