--

machiavellianism

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: machiavellianism

Phát âm : /,mækiə'velizm/ Cách viết khác : (Machiavellianism) /,mækiə'veliəzm/

+ danh từ

  • chính sách quỷ quyệt, thủ đoạn xảo quyệt, thủ đoạn nham hiểm
Lượt xem: 607