--

race-way

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: race-way

Phát âm : /'milreis/ Cách viết khác : (mill-stream) /'milstri:m/ (race-way) /'reiswei/

+ danh từ

  • dòng nước chạy máy xay
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "race-way"
Lượt xem: 493