--

racialism

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: racialism

Phát âm : /'reiʃəlizm/

+ danh từ

  • chủ nghĩa
  • sự mâu thuẫn chủng tộc
Từ liên quan
Lượt xem: 524