--

raconteur

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: raconteur

Phát âm : /,rækɔn'tə:/

+ danh từ

  • người có tài kể chuyện
Lượt xem: 395