--

tabular

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: tabular

Phát âm : /'tæbjulə/

+ tính từ

 • xếp thành bảng, xếp thành cột
  • a report in tabular form
   báo cáo ghi thành bảng
 • phẳng như bàn, phẳng như bảng
  • a tabular stone
   một hòn đá phẳng như bàn
 • thành phiến, thành tấm mỏng
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tabular"
Lượt xem: 626