--

ăn diện

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: ăn diện

+ verb  

  • To be stylish, to dress smartly
    • thích ăn diện
      to like stylish clothes, to like to dress smartly
Lượt xem: 794