--

ăn mòn

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: ăn mòn

+ verb  

 • To eat away, to corrode, to erode
  • kim loại bị a xit ăn mòn
   metals are eroded by acids
  • lòng ganh tị gay gắt đã ăn mòn tình bạn lâu nay của họ
   a bitter envy has corroded their long-standing friendship
  • sự ăn mòn hoặc bị ăn mòn, chỗ bị ăn mòn
   corrosion, erosion
  • chất ăn mòn
   corrosive
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ăn mòn"
Lượt xem: 825