--

ba chỉ

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: ba chỉ

+ noun  

  • side
    • miếng thịt ba chỉ
      a cut of pork side
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ba chỉ"
Lượt xem: 879