--

dao bầu

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: dao bầu

+  

  • Chopper, sticker, sticking knife
Lượt xem: 925