--

dao rựa

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: dao rựa

+  

  • Cleaver, jungle-knife
Lượt xem: 667