--

la mắng

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: la mắng

+ verb  

  • to scold
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "la mắng"
Lượt xem: 780