--

lai tạo

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: lai tạo

+  

  • Create (a new variety) by cross-breeding
Lượt xem: 758