--

autocracy

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: autocracy

Phát âm : /ɔ:'tɔkrəsi/

+ danh từ

  • chế độ chuyên quyền
  • nước dưới chế độ chuyên quyền
Lượt xem: 429