--

macaronic

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: macaronic

+ Adjective

  • thuộc, hay có chứa những từ tiếng Latinh và tiếng mẹ đẻ (tiếng bản xứ) trộn lẫn với nhau
Lượt xem: 449