--

ubiquitousness

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: ubiquitousness

Phát âm : /ju:'bikwitəsnis/ Cách viết khác : (ubiquity) /ju:'bikwiti/

+ danh từ

  • tính có mặt bất cứ nơi nào; tính đồng thời ở khắp mọi nơi
Từ liên quan
Lượt xem: 286