--

ultimatum

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: ultimatum

Phát âm : /,ʌlti'meitəm/

+ danh từ

  • thư cuối, tối hậu thư
  • kết luận cuối cùng
  • nguyên tắc cơ bản, nguyên lý cơ bản
Lượt xem: 477