--

ơ kìa

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: ơ kìa

+  

  • như ô kìa
Lượt xem: 288