--

la trời

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: la trời

+  

  • Cry to God for mercy (for help)
Lượt xem: 366