--

ma quỷ

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: ma quỷ

+ noun  

  • ghosts and devil
    • tin ở ma quỉ
      to believe in ghosts
Lượt xem: 535