--

ma túy

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: ma túy

+ noun  

  • narcotic; drug
    • nghiện ma túy
      to be a drug addict
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ma túy"
Lượt xem: 806