--

mai phục

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: mai phục

+ verb  

  • to ambush; to lie in ambush
Lượt xem: 571