--

mai táng

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: mai táng

+ verb  

  • to bury; to inter ; to entomb
Lượt xem: 741