--

man di

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: man di

+ adj  

  • savage, bear barous
Lượt xem: 627