--

man rợ

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: man rợ

+ adj  

  • barbarous, savage
Lượt xem: 669