--

man trá

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: man trá

+ adj  

  • frandulent
Lượt xem: 365