--

mau mắn

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: mau mắn

+ adj  

  • agile; brisk; active
Lượt xem: 755