--

minh mẫn

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: minh mẫn

+ adj  

  • perpicacious; clairvoyant
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "minh mẫn"
Lượt xem: 722