--

mistake

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: mistake

+ adjective  

  • doting; forgetful
    • người già hay lẫn
      old people are sometimes forgetful
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mistake"
Lượt xem: 339