--

uy hiếp

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: uy hiếp

+ verb  

  • to bully, to overwhelm, to tread on the neck of;
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "uy hiếp"
Lượt xem: 392