--

Bem nghĩa là gì

Nghĩa của từ BEM hay dùng hàng ngày chính xác và đầy đủ nhất

+ Dịch Tiếng Anh

Là từ viết tắt của British Empire Medal (BEM):  Huy chương đế chế Anh 

+ Ngôn ngữ lập trình

Phương pháp Block, Element, Modifier hay còn được gọi tắt là BEM là một quy ước đặt tên cho các class trong HTML và CSS. Mục tiêu của BEM là giúp các lập trình viên hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa HTML, CSS trong một đối tượng cụ thể. Vui lòng xem chi tiết ví dụ tại đây

+ Đời sống MXH

Đôi khi bạn nghe cụp từ : Anh cứ Bem cho em, Anh bem nó cho em , Mày bem nó chưa? ...

Vậy bem ở đây là gì ?

Xoá bỏ , tác động gì đó vào đối tượng , ví dụ : đánh, túm , hay xử lý ...abc xyz ;)

Bạn vui lòng góp ý thêm ý nghĩa của từ ngày nhé 

 

Lượt xem: 5856