--

danh lam

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: danh lam

+ noun  

  • famous pagoda
    • danh lam thắng cảnh
      famous landscape
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "danh lam"
Lượt xem: 772