--

danh nghĩa

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: danh nghĩa

+ noun  

  • name; title
    • lấy danh nghĩa gì?
      By what right
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "danh nghĩa"
Lượt xem: 718