--

recourse

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: recourse

Phát âm : /ri'kɔ:s/

+ danh từ

  • sự nhờ đến, sự cầu đến, sự trông cậy vào
    • to have recourse to something
      cầu đến cái gì
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) người trông cậy
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "recourse"
Lượt xem: 547