--

man mác

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: man mác

+ adj  

  • vague; immense
Lượt xem: 763