--

mang máng

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: mang máng

+ adv  

  • dimly; vaguely
    • nhớ mang máng
      to remember vaguely
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mang máng"
Lượt xem: 698