--

men sứ

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: men sứ

+ noun  

  • glaze; varnish; enamel
Lượt xem: 747