--

miên man

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: miên man

+ adj  

  • continual; uncreasing; never -ending
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "miên man"
Lượt xem: 747