--

quanh quẩn

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: quanh quẩn

+ verb  

 • to hang about
  • quanh quẩn cả ngày ở nhà
   to hang about in one's house all day

+ adj  

 • devious
  • nói quanh quẩn
   to talk in a devious way
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quanh quẩn"
Lượt xem: 407