--

confederacy

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: confederacy

Phát âm : /kən'fedərəsi/

+ danh từ

  • liên minh
  • liên bang
  • sự âm mưu, cuộc âm mưu; sự cấu kết
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "confederacy"
Lượt xem: 844