--

machinability

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: machinability

Phát âm : /mə,ʃi:nə'biliti/

+ danh từ

  • tính có thể cắt được bằng máy công cụ
Lượt xem: 597