--

emptiness

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: emptiness

Phát âm : /'emptinis/

+ danh từ

  • tình trạng rỗng không
  • tính chất trống rỗng ((nghĩa bóng))
Từ liên quan
Lượt xem: 583