--

void

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: void

Phát âm : /vɔid/

+ tính từ

 • trống, bỏ không, trống rỗng, khuyết
  • a void space
   một khoảng trống
  • a void post
   một chức vị khuyết
 • không có người ở; không có người thuê (nhà)
 • không có
  • void of sense
   không có nghĩa lý gì
 • (thơ ca); (văn học) vô ích, vô dụng
 • (pháp lý) không có hiệu lực, không có giá trị
  • to make void
   huỷ bỏ
  • to consider something as null and void
   coi cái gì như không còn giá trị

+ danh từ

 • chỗ trống, khoảng không
  • to fill the void
   lấp chỗ trống
  • to disappear into the void
   biến mất vào khoảng không
 • (nghĩa bóng) sự trống rỗng, nỗi thiếu thốn (trong tâm hồn, trong lòng); nỗi thương tiếc
  • his death has left a void
   ông ấy chết đi để lại nỗi thương tiếc cho mọi người
 • (pháp lý) nhà bỏ không

+ ngoại động từ

 • (pháp lý) làm cho mất hiệu lực, làm cho mất giá trị
 • (y học) bài tiết
 • (từ cổ,nghĩa cổ) lìa bỏ, rời bỏ (nơi nào)
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "void"
Lượt xem: 426