--

may sẵn

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: may sẵn

+ adj  

  • ready-made
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "may sẵn"
Lượt xem: 657