--

qua chuyện

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: qua chuyện

+  

  • For form's sake, perfunctorily
    • Làm cho qua chuyện
      To do something for form's sake
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "qua chuyện"
Lượt xem: 401