--

ma lem

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: ma lem

+  

  • begrimed, bedaubed, soiled
Lượt xem: 694