--

manh tâm

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: manh tâm

+ verb  

  • to intend to; to mean tọ
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "manh tâm"
Lượt xem: 675