--

resume

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: resume

Phát âm : /ri'zju:m/

+ ngoại động từ

 • lấy lại, chiếm lại, hồi phục lại
  • to resume one's spirits
   lấy lại tinh thần, lấy lại can đảm
  • to resume a territory
   chiếm lại một lãnh thổ
 • lại bắt đầu, lại tiếp tục (sau khi nghỉ, dừng)
  • to resume work
   lại tiếp tục công việc
 • tóm tắt lại, nêu điểm chính
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "resume"
Lượt xem: 659