--

êu

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: êu

+  

  • (thông tục) Bloody bad
  • Faugh! phew!
    • Êu! Bẩn ơi là bẩn!
      Phew! It's teribly dirty!
    • Êu êu (láy ý tăng)
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "êu"
Lượt xem: 317